rozměr: 100 x 100 cm , 60 x 60 cm

 

 

rozměr: 270 x 100 cm (jiný formát na vyžádání)

Autorovo znázornění horizontu v jemných liniích naznačuje jednoduchost a vnitřní klid.

Dnes na to často zapomínáme a přitom se stačí jen občas vžíti do pilota letounu, který se vznese nad oblaka a vidí naši Zemi, svět, ve kterém žijeme tak nepatrný. cítí respekt a zároven si uvědomuje, jaké malichernsti někdy s vypětím všech sil řešíme.

a proto se alepoŇ jednou za den zastavte, zhluboka nadechněte a představte si tento obraz, co Vám říká ...

rozměr: 100 x 150 cm, 60 x 90 cm


                                  

Každý člověk se alespoň jednou v životě setkal se situací, která se mu zdála neřešitelná. V takové chvíli se snažíme vzít vše do svých rukou a tím se nám více rozřešení problému vzdaluje. Jakmile ale pochopíme, že existuje něco, co náš přesahuje, něco co tu bylo už dávno před námi a bude i po nás, opustíme své malé Ego a necháme vše na vyšší síle, jsme na správné cestě. V takové chvíli je třeba jen tiše poprosit, poděkovat za rozřešení a vše odevzdat. Poté bychom se již více ve své mysli k problému vracet neměli a měli bychom nechat pracovat vyšší sílu.

Tento obraz symbolizuje člověka, který dokázal vyhnat problémy ze své mysli a předal je vyšší síle, aniž by jim odmítl čelit. Odměnou takového člověka je příchod řešení právě ve chvíli, kdy už to vůbec nečekal.

Rozměr:  90 x 60 cm

DSCF4733 2

Rozměr: 150 x 100 cm , 90 x 60 cm

Námět této fotografie je inspirován přečtením "Nového zákona" a jeho evangelií. Je to výpověd o životě a skutcích ježíše z Nazareta. V Obraze je vše co učil, jak žil a také jak skonal. je zde zachycena jeho nadpozemská láska k bližnímu a vzkaz všem co příjdou po něm, aby nezapomněli čím ve skutečnosti jsou, kam  kráčí a co je konečným cílem jejich pozemské pouti.

Rozměr fotografie: 100 x 60 cm

Každý z nás už jistě zažil v životě situaci kdy musel udělat zásadní rozhodnoutí. alespon jednou za život přijde situace kdy není vhodné uhnout. jedná se o křižovtku života. Avšak ze své  podstaty má člověk snahu hledat výhybky, kličky a objízdné trasy, aby se vyhnul konfrontaci s pravdou. nakonec zjisti, že tímto přístupem se nic nevyřeší, protože jej pravda vždy opět dostihne. Jednou do toho musíš říznout, jít hrdě vpřed, nekoukat napravo, nekoukat nalevo a podívat se pravdě do očí. Prostě jít rovně a zůstat rovný. A když se ti podaří, vyhrál jsi sám nad sebou a  zažiješ krásný pocit osvobození.

 

Rozměr: 150 x 100 cm, 90 x 60 cm

 

 

Česká filmová pohádka princ Bajaja a skalní výduť, kde slavný princ v čase svého spánku pobýval, byla inspirací pro autora tohoto obrazu.

připomíná zachování si "své tváře" a svého vlastního úsudku. mnoho historických příběhů také ukazuje, že názor většiny nemusí být právě tou správnou cestou... I když se takový člověk stává vyvrhelem pro určitou část společnosti, tak je na druhou stranu velkou nadějí pro ostatní, že společnost nedegeneruje a že stále existují lidé, kteří se nebojí jít proti zažitým konvencím i proti proudu doby.

Rozměr: 150 x 90 cm, 90 x 60 cm

-